HTML

 <a href="https://privydelkybezpoplatku.webnode.cz/">Přivydelky bez poplatku</a>
 

Chcete vědět,jak jsem udělala ty špičaté závorky?

Je to jednoduché,každou závorku obalíte takto  <   >

  <B><</B>

  <B>></B>

..........................................................................................................................................

 

Vložení obrázku jpg,gif

(img src= obrázek gif i jpg)

 ........................................................................................................................................

 

Vložení odkazu na jinou stránku
(a href="adresa stránky"target="_blank")kuk sem (/a)

.........................................................................................................................................

 

 

Vložení odkazu na jinou stránku s obrázkem

 

(a href="https://hela.webgarden.cz" target="_blank" alt="gumovy-medvidek")(img src="https://hela.webgarden.cz/file/967259" border="0")(/a )
 
MODRÝ  TEXT     adresa stránek nebo blogu na který odkazujete
ZELENÝ  TEXT    - název stránek nebo blogu
ČERVENÝ  TEXT -  adresa obrázku
..............................................................................................................

 

Vložení velkého obrázku aby se vešel
(image src="adresa obrázku"width=300")

Číslo 300 se může měnit na jakoukoliv velikost.

..........................................................................................................................................

 

Tapeta
(body background="adresa obrázku")

 

když nechceš aby se tapeta pohybovala..tak se za adresu obrázku dá mezera a napíše se bgproperties="fixed") a za to závorku.

..........................................................................................................................................

 

Tapeta, která se neroluje

Tady zaměňte pouze špičaté závorky u (style) a v ložte adresu obrázku-tapety

 

 

(style) body { background-image: url(' adresa tapety'); background-attachment: fixed; background-repeat: repeat; } (/style)

.........................................................................................................................................

 

Malý obrázek s kliknutím na velký

(a href="http-adresa obrazku na liště")(img src="Vlasnosti obrázku" width="150")(/a tref)

..........................................................................................................................................

 

Barevný text
(font color= (red)text(/font)

 text

 text

 text

 

Barva : red,navy,green............a jiné barvy

.........................................................................................................................................

 

Velikost písma
(font size=1)text(/font)

Od : 1- do- 7

text-1   text-2   text-3    text-4    text-5   text-6   text-7 

......................................................................................................................................

Spojení dvou příkazů: barva + velikost písma
(font color= red)(font size=1)text(/font)(/font)

Barva : red,navy,green............a jiné barvy

Velikost písma : 1 - 7

text-1  text-2  text-3  text-4   text-5     text-6  text-7

 

 

...................................................................................................................................

 

Názvy barev


  Aqua   Gray   Navy   Silver
  Black   Green   Olive   Teal
  Blue   Lime   Purple   White
  Fuchsia   Maroon   red   Yellow

 

Kody barev

 

  #003366   #000099   #006699   #3366FF
  #336699   #0000CC   #0099CC   #3333CC
  #3366CC   #000066   #0066CC   #333399
  #003399   #006666   #0033CC   #669999
  #009999   #0066FF   #339966   #33CCFF
  #33CCCC   #3366FF   #00CC99   #3399ff
  #00CCFF   #3333CC   #00FFCC   #6699FF
  #0099FF   #666699   #00FFFF   #6666FF
  #6600FF   #00FF99   #99CCFF   #9900FF
  #6600CC   #66FFCC   #9999FF   #006600
  #339933   #66FFFF   #9966FF   #00CC00
  #00CC66   #66CCFF   #9933FF   #00FF00
  #66FF99   #CC99FF   #9900CC   #66FF66
  #99FFCC   #CC66FF   #003300   #66FF99
  #CCFFFF   #CC33FF   #009933   #99FF99
  #CCCCFF   #CC00FF   #33CC33   #CCFFCC
  #FFFFFF   #FF00FF   #009900   #FFFFCC
  #FFCCFF   #CC00CC   #66FF33   #FFCCCC
  #FF99FF   #660066   #99FF99   #FF99CC
  #CC66FF   #336600   #CCFF99   #FF66CC
  #FF33CC   #669900   #FFCC99   #CC3399
  #CC0099   #99FF33   #FF9999   #990099
  #993399   #CCFF66   #FF6699   #666633
  #333300   #FFFF99   #FF3399   #99CC00
  #CCFF33   #FF6666   #999966   #FF9933
  #FFFF66   #FF0066   #CCCC00   #FF6600
  #FFCC66   #CC6699   #FFFF00   #FF5050
  #FF9966   #993366   #FFCC00   #CC0066
  #660033   #CC6600   #990033   #993300
  #996633   #FF3300   #663300   #990000
  #CC9900   #FF0000   #996600   #800000
  #FF9900   #CC0000   #CC3300   #993333

 

................................................................................................................................

 

Text běžící

Místo textu může být i obrázek(stačí dát místo textu adresu obrázku a vložit ho do kodu co je nahoře,vložení obrázku jpf,gif)

Tam a zpět
(marquee behavior=alternace)text(/marquee)

text

 

 

..................................................................................................................................

 

Do prava
(marquee direction="right")text(/marquee)

  text

..................................................................................................................................

 

Do leva
(marquee direction="left")text(/marquee)

text

.................................................................................................................................

 

Blikání
(blink)text (/blink)
text

..................................................................................................................................

Běžící text nahoru
(marquee direction="up")text(/marquee)

  text

 ...................................................................................................................................

 

Běžící text dolů
(marquee direction="down")text(/marquee)

  text

 ...............................................................................................................................

 

Svítící a jezdící text

 

(MARQUEE)
(TABLE style="FILTER: glow(color=0000ee,strenght=9)")
(TBODY)
(TR)
(TD)
(CENTER)(FONT color=#33CCCC size=5)
(HR)
VÁŠ TEXT
(HR)
(/FONT)(/CENTER)(/TD)(/TR)(/TBODY)(/TABLE)(/MARQUEE)

Označené závorky červenou zůstanou kulaté

Může se taky měnit barva.

 

 

VÁŠ TEXT

.................................................................................................................................

 

Text různými směry

 

(marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)")(center)TEXT(br)TEXT(/center)(/marquee)

 

Červené závorky zůstanou kulaté

 

 
TEXT
TEXT

................................................................................................................................

 

Text různými směry

 

(marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%")(marquee direction="right")VÁŠ TEXT(/marquee)(/MARQUEE)

 

  VÁŠ TEXT

.............................................................................................................................

 Podtržené
(u) text(/u)
text

...................................................................................................................................

Přeškrtnuté
(s)text(/s)
text

.................................................................................................................................

 

Nový řádek
(br) (/br)
..................................................................................................................................

 

Nový odstavec
(p) (/p)

................................................................................................................................

Zarovnání odstavců

 

(p align="left")Odstavec zarovnaný vlevo.(/p)

Odstavec zarovnaný vlevo .                                       

 

 

(p align="center")Odstavec zarovnaný na střed.(/p)

Odstavec zarovnaný na střed.

 

 

(p align="right")Odstavec zarovnaný vpravo.(/p)

Odstavec zarovnaný vpravo.

 

 

 

......................................................................................

Rámečky-může se opět použít jakákoliv barva
(img src=adresa obrázku STYLE="border: 2px solid blue")

    bez rámečku                     s rámečkem

 

 ...............................................................................................................................

 

Rolovací rámeček

(rámečky můžete měnit velikostně-width:300 a height:120)

(u rámečků můžete měnit barvu rámečku i vněm)

 

 

(DIV STYLE="position:relative; width:300; height:120; top:0; left:50; background-color:lightyellow; overflow:scroll; border: 1px inset black; padding:10") ... vlastní text ... (/DIV)

 

       width:300-height:120 (aby byl text pod sebou,používá se (br)

... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...

 

 

 

       width:100-height:50

       

... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...

       

       místo black,jsem dala lime

... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...

 

       místo background jsem dala fuchsia

... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...
... vlastní text ...
.. .vlastní text ...
... vlastní text ...

 

 

       do rámečku lze vložit místo textu i obrázek,nebo gif (width:300-height:300)

      vložení obrázku kod nahoře
 

 

...................................................................................................................................

 

Rolovací rámeček na ikonky


(DIV STYLE="position:relative; width:200; height:120; top:0; left:1; background-color:gold; overflow:scroll; border: 8px inset #FF9933; padding:30")(img src=https://diskuse.dama.cz/img/23632.gif)redrune-Vysočina(p)(/DIV)

    opět se může měnit barva i velikost

ale barva už je pod kodem #FF9933

                                

 

 ...................................................................................................................................

 

Hýbací rolo okénko(pozor,je tam hodně závorek)

(TD)(TABLE BGCOLOR=#00FFFF BORDER=3 xalign=CENTER WIDTH=200 HEIGHT=10)(br)(TR))(TD)(marquee direction=up SCROLLAMOUNT=1)(font color=red size=3)(img src=https://hela.webgarden.cz/image/thm/47129 width=128)(hr color=red size=3)(img src=https://hela.webgarden.cz/image/thm/47130)(br)(/B)(/font)(/TABLE)(/marquee)(/TD)(/br)(/TR)(/br)(/TABLE)(/TD)

Červená je adresa obrázku

Modrá je kod barvy

můžete vkládat obrázek i text

            i měnit barvu

  

 

 
    
   dala jsem kod  #9900CC

 ...............................................................................................................................

 

Jezdící okénko

(Můžete vkládat i obrázky,určit velikost a barvu)

 

 

(P align=center) (/P) (DIV align=center) (TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=1) (TBODY) (TR) (TD)(FONT color=#0000FFcc size=2) (MARQUEE scrollAmount=2 direction=up width=150 bgColor=#E9C2A6)PŘEJI(BR)KRÁSNÝ(BR)DEN(BR)PLNÝ(BR)POHODY(BR)VŠEM(BR)G.M.

(/MARQUEE)(/FONT)(/TD)(/TR)(/TBODY)(/TABLE)(/DIV)

 

 

PŘEJI
KRÁSNÝ
DEN
PLNÝ
POHODY
VŠEM
G.M.

...................................................................................................................................

      Rámečky k obrázkům
 

 

(img src=adresa STYLE="border: 10px dashed green")

červeně je adresa obrázku, green je barva rámečku

 

 

 

(img src=adresa STYLE="border: 5px inset aqua")

 

(img src= adresa STYLE="border: 5px dotted red")

 .................................................................................................................................

 

Dání e-mailu na web

 

 

(a href="mailto:sem vložit e-mail")(img src= vložit adresu obrázku)(/a)

 

.................................................................................................................................

 

Tabulka na obrázky, nebo text

 

(center)

(table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1")

    (tbody)

        (tr)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

        (/tr)

        (tr)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

        (/tr)

        (tr)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

        (/tr)

        (tr)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

            (td width="150" height="100")text(/td)

        (/tr)

    (/tbody)

(/table)

(/center)

 

Pozor,je tam hodně závorek

 

text text text
text text text
text text text
text text text

 

........................................................................................................................................

 

Tabulka

 

(table style="WIDTH: 414px; HEIGHT: 46px" border="1") (tbody) (tr) (td)text 1(/td) (td)text 2(/td) (/tr) (tr) (td)text 3(/td) (td)text 4(/td) (/tr) (/tbody) (/table)

text 1 text 2
text 3 text 4

.................................................................................................................................

 

 

 

Rozklikávací rámeček

Do rámečku můžeš použít i jiné slova

 

 

barva:(select name="barva")(option value="červená")červená(/option)(option value="zelená")zelená(/option)(option value="modrá")modrá(/option)(/select)

barva:


Kontakt

Přivýdělkybezpoplatku